Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków z PFRON – działalność gospodarcza

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków

osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej

albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

 

w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Termin naboru wniosków – w dniu 07.06.2019r.

 

Wsparciem w ramach programu zostanie objęta jedna osoba niepełnosprawna poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej mogą składać wyłącznie osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, które posiadają zameldowanie w Katowicach oraz będą prowadziły działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice.

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą:

 

  • nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy,

jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

 

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie na obowiązującym formularzu, którego wzór został załączony do treści ogłoszenia o naborze.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2019-05-30 09:44:46) , zredagowana przez: Jakub Solata (2019-05-30 09:50:04)
Data wydarzenia : 2019-06-07
Data publikacji : 2019-05-30

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/453/nabor-wnioskow-z-pfron-%E2%80%93-dzialalnosc-gospodarcza