Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Koniec profilowania pomocy

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt K 53/16 ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 14 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1149), art. 34a ust. 3c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy straci moc obowiązującą najpóźniej z upływem 14 czerwca 2019r.
Oznacza to, że począwszy od dnia 15 czerwca 2019 r. przestaną obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 631).
W związku z powyższym planowana jest nowelizacja  ww.  ustawy, która przewiduje całkowitą rezygnację z profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.
Po wejściu w życie proponowanych zmian, powiatowy urząd pracy będzie mógł zastosować wobec każdego bezrobotnego dowolne formy pomocy przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bez ograniczeń wynikających z ustalonego dla niego profilu pomocy.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2019-05-13 10:36:47)
Data wydarzenia : 2019-06-14
Data publikacji : 2019-05-13

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/446/koniec-profilowania-pomocy