Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

„Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+” - Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL

 

KOMUNIKAT

 

PROJEKT „AKTYWNOŚĆ POPŁACA – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB 30+”

PODDZIAŁANIE 7.1.3 RPO WSL

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór dla osób bezrobotnych do udziału w projekcie

pn. „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+” -  Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Rekrutacja prowadzona jest dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których ustalono

II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 

  • osoby powyżej 50 roku życia

osobą bezrobotną powyżej 50 roku życia jest osoba, która w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego ukończyła co najmniej 50 rok życia

  • kobiety
  • osoby długotrwale bezrobotne

osobą długotrwale bezrobotną jest osoba, która w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego jest osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (nieprzerwany czas pozostawania bez zatrudnienia uwzględnia zarówno okres przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i po ostatniej rejestracji)

  • osoby o niskich kwalifikacjach

osobą bezrobotną o niskich kwalifikacjach jest osoba, która w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego posiada wykształcenie gimnazjalne i poniżej lub zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe lub średnie ogólnokształcące

  • osoby niepełnosprawne

osobą bezrobotną niepełnosprawną jest osoba, która w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego posiada orzeczony stopień niepełnosprawności

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 70 osób bezrobotnych, w tym 60 będzie mogło skorzystać ze staży

u pracodawców oraz 10 skorzysta z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

Uczestnik projektu zostanie skierowany do odbycia stażu lub prac interwencyjnych pod warunkiem skorzystania z usług poradnictwa zawodowego celem opracowania indywidualnej ścieżki rozwoju (IPD) oraz usług pośrednictwa pracy.

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE ZAPRASZAMY  

NA SPOTKANIA INFORMACYJNE, NA KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ

FORMULARZE REKRUTACYJNE

 

 

Harmonogram planowanych spotkań informacyjnych:

 

-       16 kwietnia 2019 r., godzina 09:00

siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach II piętro, Sala Szkoleń

 

-       16 kwietnia 2019 r., godzina 12:00

siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach II piętro, Sala Szkoleń

 

-       17 kwietnia 2019 r., godzina 09:00

siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach II piętro, Sala Szkoleń

 

-       17 kwietnia 2019 r., godzina 12:00

siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach II piętro, Sala Szkoleń

 

-       18 kwietnia 2019 r., godzina 09:00

siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach II piętro, Sala Szkoleń

 

-       18 kwietnia 2019 r., godzina 12:00

siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach II piętro, Sala Szkoleń

 

 

Druk formularza rekrutacyjnego do udziału w projekcie będzie dostępnyna każdym spotkaniu informacyjnym

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu udzielane są w pokoju nr 21 II piętro, telefon 259-95-03 wew. 415

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2019-04-09 15:03:38) , zredagowana przez: Jakub Solata (2019-04-15 11:12:43)
Data wydarzenia : 2019-04-16
Data publikacji : 2019-04-09

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/440/%E2%80%9Eaktywnosc-poplaca-%E2%80%93-aktywizacja-zawodowa-osob-30-%E2%80%9D-poddzialanie-7-1-3-rpo-wsl