Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie - Działanie 7.2 RPO WSL

Logo fundusze europejskie, rzeczpospolita polska, śląskie, europejski fundusz społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –

Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

 

 

UWAGA!

Nabór zostaje wstrzymany z dniem 9 kwietnia 2019 r.

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

(przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej)

 

w ramach projektu

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)”

Działanie 7.2 RPO WSL, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Termin naboru wniosków –  od dnia 20.03.2019r. do wyczerpania limitu środków

 

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne (za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
  • osoby o niskich kwalifikacjach (za osobę o niskich kwalifikacjach uznaje się osobę posiadającą wykształcenie na poziomie podstawowym, średnim I stopnia oraz ponadgimnazjalnym)
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do w/w grup

 

 

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

 

1)     ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o założenia realizacji projektu oraz procedury wynikające z Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

2)     ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice

 

3)     środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 16 punktów, zgodnie z założeniami projektu do wysokości posiadanego limitu środków

 

4)     w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów zgodnie z założeniami projektu.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu.

 

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie na obowiązującym formularzu, którego wzór został załączony do treści ogłoszenia o naborze.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2019-03-06 09:40:50) , zredagowana przez: Jakub Solata (2019-04-15 11:13:47)
Data wydarzenia : 2019-03-20
Data publikacji : 2019-03-28

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/434/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-dzialanie-7-2-rpo-wsl