Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (PO WER)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-

Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza  nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w ramach projektu:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV)”.   

Poddziałanie 1.1.1 PO WER

 

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAJE WZNOWIONY Z DNIEM 30 KWIETNIA 2019 R.

 

Projekt skierowany jest do osób  poniżej 30 roku życia  zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (do dnia 13 czerwca 2019 r., od dnia 14 czerwca 2019 r. nie obowiązują profile pomocy), w szczególności tych, które nie  uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Osoba z kategorii NEET musi spełniać łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

W ramach projektu wsparcie dla osób do 25 roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie osoba rozpocznie odbywanie stażu u pracodawcy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że staże nie będą realizowane u Organizatorów, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie handlu obwoźnego, akwizycji, kolportażu ulotek, dostarczania korespondencji oraz telemarketingu.

 

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie na obowiązującym formularzu, którego wzór został załączony do treści ogłoszenia o naborze.

 

 

Termin naboru wniosków: od dnia 22.01.2019r. do wyczerpania limitu środków

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2019-01-21 13:22:13) , zredagowana przez: Jakub Solata (2019-06-18 13:58:05)
Data wydarzenia : 2019-07-31
Data publikacji : 2019-06-18

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/428/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-zawarcie-umowy-o-zorganizowanie-sta%C5%BCu-(po-wer)