Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie - Działanie 7.2 RPO WSL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –

Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)”

Działanie 7.2 RPO WSL, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Termin naboru wniosków –  w dniu 07.11.2018r.

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 

−     osoby powyżej 50 roku życia

−     kobiety

−     osoby niepełnosprawne

−     osoby długotrwale bezrobotne (za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)

−     osoby o niskich kwalifikacjach (za osobę o niskich kwalifikacjach uznaje się osobę posiadającą wykształcenie na poziomie podstawowym, średnim I stopnia oraz ponadgimnazjalnym)

 

Z naboru wniosków wyłączone są osoby bezrobotne, które:

−     uczestniczyły w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)” w ramach finansowych form wsparcia (tj. odbyły staż lub otrzymały środki na uruchomienie działalności gospodarczej)

−     uczestniczyły w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)” w ramach pozafinansowych form wsparcia (tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe) i zakończyły udział w projekcie.

 

 

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

 

1)    ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o założenia realizacji projektu oraz procedury wynikające z Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

2)    ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice

 

3)    środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 16 punktów, zgodnie z założeniami projektu do wysokości posiadanego limitu środków

 

4)    w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów zgodnie z założeniami projektu.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-10-26 10:47:25) , zredagowana przez: Jakub Solata (2018-10-26 10:54:38)
Data wydarzenia : 2018-11-07
Data publikacji : 2018-10-26

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Druk wniosku w dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) (.doc 925kB) 2018-10-26 925kB Plik: Druk wniosku w dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej).doc (925kB)POBIERZ
Dokument PDF Druk wniosku w dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) (.pdf 641.69kB) 2018-10-26 641.69kB Plik: Druk wniosku w dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej).pdf (641.69kB)POBIERZ
Dokument PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r., poz. 1543) (.pdf 86.22kB) 2018-10-26 86.22kB Plik: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r., poz. 1543).pdf (86.22kB)POBIERZ
Dokument PDF Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) (.pdf 243.37kB) 2018-10-26 243.37kB Plik: Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej).pdf (243.37kB)POBIERZ
Dokument PDF Regulamin w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (.pdf 147.93kB) 2018-10-26 147.93kB Plik: Regulamin w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (147.93kB)POBIERZ
Dokument PDF Aneks nr 1 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (.pdf 64.8kB) 2018-10-26 64.8kB Plik: Aneks nr 1 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (64.8kB)POBIERZ
Dokument PDF Aneks nr 2 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (.pdf 62.33kB) 2018-10-26 62.33kB Plik: Aneks nr 2 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (62.33kB)POBIERZ
Dokument PDF Aneks nr 3 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (.pdf 68.12kB) 2018-10-26 68.12kB Plik: Aneks nr 3 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (68.12kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/418/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-dzialanie-7-2-rpo-wsl