Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie - Fundusz Pracy

KOMUNIKAT

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór

wniosków o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach środków Funduszu Pracy

 

Termin naboru wnioskóww dniu 17.09.2018r.

 

O środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą wnioskować osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem osób bezrobotnych kwalifikujących się do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 RPO WSL.

 

Z naboru wniosków zostały wyłączone osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia, które kwalifikują się do udziału w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)” - Działanie 7.2 RPO WSL.

 

Komunikat o naborze wniosków dla osób bezrobotnych kwalifikujących się do udziału w projekcie  współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 RPO WSL zamieszczony jest na stronie urzędu www.pup.katowice.pl

 

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

 

1)    ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o procedury wynikające z Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

2)    ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice

 

3)    do realizacji zostaną zakwalifikowane wnioski, które w ocenie uzyskały nie mniej niż 16 punktów, do wysokości posiadanego limitu środków

 

4)    w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do wysokości posiadanego limitu środków.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-09-05 13:35:04) , zredagowana przez: Jakub Solata (2018-09-05 13:41:37)
Data wydarzenia : 2018-09-17
Data publikacji : 2018-09-05

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/409/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-fundusz-pracy