Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

IV Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z KFS w dniu 21.08.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o ponownym naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w związku z powstaniem wolnych środków z KFS w ramach przyznanego limitu na rok 2018.

 

Kwota dostępnych środków KFS na dzień 31.07.2018r. wynosi 71 800,00 zł. (słownie : siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych 00/100)

 

Do składania wniosków zapraszamy Pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności jest na terenie miasta Katowice.

 

            Nabór wniosków prowadzony będzie w dniu 21 sierpnia 2018r. w godzinach od 7.30 do 14.00

 

Wnioski wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami (na drukach obowiązujących w PUP Katowice dostępnych w komunikacie o naborze wniosków) należy składać w podanym terminie i godzinach osobiście w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Pośpiecha 14 (niski parter) lub przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do PUP Katowice.

 

            Wnioski składane poza wyznaczonym terminem lub w innej formie niż wskazane w naborze, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

            Kolejność wpływu wniosków nie ma znaczenia i nie będzie uwzględniana przy ich ocenie formalnej i merytorycznej.

 
Środki z KFS mogą zostać wydatkowane zgodnie z poniższymi Priorytetami określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2018:

Priorytet I - Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Priorytet II -  Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Priorytet III - Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Na podstawie art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

UWAGA: Wszystkie działania obejmujące kształcenie ustawiczne o które wnioskuje Pracodawca muszą  rozpoczynać się w roku, w którym złożono wniosek, ponieważ środki z KFS przyznawane są na dany rok budżetowy i zakończyć się do 30 listopada 2018 r. (za wyjątkiem studiów podyplomowych).

 

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-07-31 14:44:50) , zredagowana przez: Jakub Solata (2018-08-03 12:13:00)
Data wydarzenia : 2018-08-21
Data publikacji : 2018-07-31

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS 2018 (.pdf 465.13kB) 2018-07-31 465.13kB Plik: ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS 2018.pdf (465.13kB)POBIERZ
Dokument docx ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS 2018 (.docx 51.31kB) 2018-07-31 51.31kB Plik: ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS 2018.docx (51.31kB)POBIERZ
Dokument PDF __Wniosek-Pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy (.pdf 718.92kB) 2018-07-31 718.92kB Plik: __Wniosek-Pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy.pdf (718.92kB)POBIERZ
Dokument docx __Wniosek-Pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy (.docx 158.11kB) 2018-07-31 158.11kB Plik: __Wniosek-Pracodawcy-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-na-sfinansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego-pracownikow-i-pracodawcy.docx (158.11kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-o-pomocy-de-minimis (.pdf 290.86kB) 2018-07-31 290.86kB Plik: __zalacznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-o-pomocy-de-minimis.pdf (290.86kB)POBIERZ
Dokument __zalacznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-o-pomocy-de-minimis (.doc 148kB) 2018-07-31 148kB Plik: __zalacznik-nr-1-Oświadczenie-Wnioskodawcy-o-pomocy-de-minimis.doc (148kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-2-Formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce (.pdf 350.17kB) 2018-07-31 350.17kB Plik: __zalacznik-nr-2-Formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce.pdf (350.17kB)POBIERZ
Dokument __zalacznik-nr-2-Formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce (.doc 144.5kB) 2018-07-31 144.5kB Plik: __zalacznik-nr-2-Formularz-informacji-przedstawianych-przez-wnioskodawce.doc (144.5kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-3-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis (.pdf 500.68kB) 2018-07-31 500.68kB Plik: __zalacznik-nr-3-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.pdf (500.68kB)POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny __zalacznik-nr-3-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis (.xlsx 76.61kB) 2018-07-31 76.61kB Plik: __zalacznik-nr-3-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis.xlsx (76.61kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-5-Wykaz-osob-do-objęcia-kształceniem-ustawicznym-finansowanym-ze-środków-kfs (.pdf 474.1kB) 2018-07-31 474.1kB Plik: __zalacznik-nr-5-Wykaz-osob-do-objęcia-kształceniem-ustawicznym-finansowanym-ze-środków-kfs.pdf (474.1kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-5-Wykaz-osob-do-objęcia-kształceniem-ustawicznym-finansowanym-ze-środków-kfs (.docx 125.92kB) 2018-07-31 125.92kB Plik: __zalacznik-nr-5-Wykaz-osob-do-objęcia-kształceniem-ustawicznym-finansowanym-ze-środków-kfs.docx (125.92kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-6-(a-i-b)-Oferta-Realizatora-kursu-wraz-z-programem-kursu (.pdf 440.88kB) 2018-07-31 440.88kB Plik: __zalacznik-nr-6-(a-i-b)-Oferta-Realizatora-kursu-wraz-z-programem-kursu.pdf (440.88kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-6-(a-i-b)-Oferta-Realizatora-kursu-wraz-z-programem-kursu (.docx 27.54kB) 2018-07-31 27.54kB Plik: __zalacznik-nr-6-(a-i-b)-Oferta-Realizatora-kursu-wraz-z-programem-kursu.docx (27.54kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-7-Oferta-Realizatora-studiów-podyplomowych (.pdf 474.13kB) 2018-07-31 474.13kB Plik: __zalacznik-nr-7-Oferta-Realizatora-studiów-podyplomowych.pdf (474.13kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-7-Oferta-Realizatora-studiów-podyplomowych (.docx 16.62kB) 2018-07-31 16.62kB Plik: __zalacznik-nr-7-Oferta-Realizatora-studiów-podyplomowych.docx (16.62kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-8-oferta-realizatora-egzaminu (.pdf 428.4kB) 2018-07-31 428.4kB Plik: __zalacznik-nr-8-oferta-realizatora-egzaminu.pdf (428.4kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-8-oferta-realizatora-egzaminu (.docx 16.25kB) 2018-07-31 16.25kB Plik: __zalacznik-nr-8-oferta-realizatora-egzaminu.docx (16.25kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-9-Oferta-Realizatora-badan-lekarskich-i-lub-psychologicznych (.pdf 406.28kB) 2018-07-31 406.28kB Plik: __zalacznik-nr-9-Oferta-Realizatora-badan-lekarskich-i-lub-psychologicznych.pdf (406.28kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-9-Oferta-Realizatora-badan-lekarskich-i-lub-psychologicznych (.docx 15.53kB) 2018-07-31 15.53kB Plik: __zalacznik-nr-9-Oferta-Realizatora-badan-lekarskich-i-lub-psychologicznych.docx (15.53kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-10-Oferta-Realizatora-dzialan-w-zakresie-okreslenia-potrzeb-pracodawcy-dotyczacych-ksztalcenia-ustawicznego (.pdf 490.32kB) 2018-07-31 490.32kB Plik: __zalacznik-nr-10-Oferta-Realizatora-dzialan-w-zakresie-okreslenia-potrzeb-pracodawcy-dotyczacych-ksztalcenia-ustawicznego.pdf (490.32kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-10-Oferta-Realizatora-dzialan-w-zakresie-okreslenia-potrzeb-pracodawcy-dotyczacych-ksztalcenia-ustawicznego (.docx 15.76kB) 2018-07-31 15.76kB Plik: __zalacznik-nr-10-Oferta-Realizatora-dzialan-w-zakresie-okreslenia-potrzeb-pracodawcy-dotyczacych-ksztalcenia-ustawicznego.docx (15.76kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-11-Oferta-Realizatora-ubezpieczenia-od-NNW — kopia (.pdf 405.69kB) 2018-07-31 405.69kB Plik: __zalacznik-nr-11-Oferta-Realizatora-ubezpieczenia-od-NNW — kopia.pdf (405.69kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-11-Oferta-Realizatora-ubezpieczenia-od-NNW — kopia (.docx 15.57kB) 2018-07-31 15.57kB Plik: __zalacznik-nr-11-Oferta-Realizatora-ubezpieczenia-od-NNW — kopia.docx (15.57kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-12-Oświadczenie-Wnioskodawcy-z-sektora-opieki-medycznej-i-pomocy-spolecznej (.pdf 286.7kB) 2018-07-31 286.7kB Plik: __zalacznik-nr-12-Oświadczenie-Wnioskodawcy-z-sektora-opieki-medycznej-i-pomocy-spolecznej.pdf (286.7kB)POBIERZ
Dokument docx __zalacznik-nr-12-Oświadczenie-Wnioskodawcy-z-sektora-opieki-medycznej-i-pomocy-spolecznej (.docx 124.17kB) 2018-07-31 124.17kB Plik: __zalacznik-nr-12-Oświadczenie-Wnioskodawcy-z-sektora-opieki-medycznej-i-pomocy-spolecznej.docx (124.17kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-13-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-II (.pdf 348.46kB) 2018-07-31 348.46kB Plik: __zalacznik-nr-13-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-II.pdf (348.46kB)POBIERZ
Dokument __zalacznik-nr-13-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-II (.doc 145kB) 2018-07-31 145kB Plik: __zalacznik-nr-13-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-II.doc (145kB)POBIERZ
Dokument PDF __zalacznik-nr-14-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-III (.pdf 273.09kB) 2018-07-31 273.09kB Plik: __zalacznik-nr-14-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-III.pdf (273.09kB)POBIERZ
Dokument __zalacznik-nr-14-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-III (.doc 143.5kB) 2018-07-31 143.5kB Plik: __zalacznik-nr-14-Oświadczenie-Wnioskodawcy-dot-priorytetu-III.doc (143.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Barometr Zawodów 2018 dla miasta Katowice (.pdf 2.34MB) 2018-07-31 2.34MB Plik: Barometr Zawodów 2018 dla miasta Katowice.pdf (2.34MB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/406/iv-nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs-w-dniu-21-08-2018r-