Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków w ramach środków PFRON

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje,

 

że od dnia 05.04.2018r. przyjmowane są wnioski o realizację form wsparcia

w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

W 2018r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są następujące zadania:

  • przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo w formie spółdzielni socjalnej - Nabór wniosków zostaje wstrzymany z dniem 28 maja 2018r.
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - Nabór wniosków zostaje wstrzymany z dniem 5 lipca 2018r.

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą:

  • nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy,

jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

 

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

 

Druki wniosków w ramach wskazanych form wsparcia dostępne są na stronie BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach w zakładce „Druki wzorcowe do pobrania”.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-04-05 13:09:03) , zredagowana przez: Jakub Solata (2018-07-05 15:23:35)
Data wydarzenia : 2018-04-05
Data publikacji : 2018-04-05

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/396/nabor-wnioskow-w-ramach-srodkow-pfron