Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie – Działanie 7.2 RPO WSL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –

Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)”

Działanie 7.2 RPO WSL, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Termin naboru wniosków – od dnia 19.02.2018r. do wyczerpania limitu środków

 

Nabór wniosków prowadzony jest do dnia 10 sierpnia 2018r.

 

 

 

Od dnia 9 lipca 2018r. obowiązuje nowy druk wniosku o dofinansowanie (druk wniosku do pobrania poniżej)

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne (za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
 • osoby o niskich kwalifikacjach (za osobę o niskich kwalifikacjach uznaje się osobę posiadającą wykształcenie na poziomie podstawowym, średnim I stopnia oraz ponadgimnazjalnym)

 

Z naboru wniosków wyłączone są osoby bezrobotne, które w roku 2017:

 • uczestniczyły w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)” w ramach finansowych form wsparcia (tj. odbyły staż lub otrzymały środki na uruchomienie działalności gospodarczej)
 • uczestniczyły w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)” w ramach pozafinansowych form wsparcia (tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe) i zakończyły udział w projekcie.

 

 

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

 

 1. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o założenia realizacji projektu oraz procedury wynikające z Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej 
 2. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice 
 3. środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 16 punktów, zgodnie z założeniami projektu do wysokości posiadanego limitu środków 
 4. w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów zgodnie z założeniami projektu. 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-01-22 13:31:38) , zredagowana przez: Jakub Solata (2018-08-01 11:24:53)
Data wydarzenia : 2018-08-10
Data publikacji : 2018-08-01

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/390/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-%E2%80%93-dzialanie-7-2-rpo-wsl