Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (RPO WSL)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –

Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

 

 

KOMUNIKAT


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w ramach projektu:

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)”.

 

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAJE WSTRZYMANY Z DNIEM 20 LIPCA 2018 R.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia

  • kobiety

  • osoby niepełnosprawne

  • osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją Komisji Europejskiej za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)

  • osoby o niskich kwalifikacjach (osoba posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym, zawodowym, średnim)

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że:

  • w ramach tego samego stanowiska pracodawca może złożyć wniosek o zorganizowanie stażu tylko i wyłącznie w jednym z ogłoszonych projektów

  • nie będą przyjęte do realizacji wnioski pracodawców, u których w bieżącym roku dwie poprzednie rekrutacje na tym samym stanowisku stażowym nie zakończyły się wyborem kandydata

  • pracodawcy będący w trakcie realizacji umowy stażowej nie mogą wnioskować o zorganizowanie nowego stażu na to samo stanowisko do momentu zakończenia aktualnie obowiązującej umowy

  • staże nie będą realizowane u Organizatorów, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie handlu obwoźnego, akwizycji, kolportażu ulotek, dostarczania korespondencji oraz telemarketingu.

 

Nadmieniamy, iż osoba bezrobotna, która w roku 2017 przystąpiła do projektu (odbyła staż lub uczestniczyła w pozafinansowych formach wsparcia takich jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe) i zakończyła udział w projekcie, nie może zostać ponownie skierowana na staż w bieżącym roku w ramach w/w projektu.

 

 

Termin naboru wniosków : od dnia 01.02.2018r. do wyczerpania limitu środków

 

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-01-22 07:29:16) , zredagowana przez: Natalia Wieczerzycka (2018-07-09 13:13:32)
Data wydarzenia : 2018-06-30
Data publikacji : 2018-06-18

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/388/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-zawarcie-umowy-o-zorganizowanie-sta%C5%BCu-(rpo-wsl)