Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (PO WER)

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza  nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w ramach projektu:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III)”.   

Poddziałanie 1.1.1 PO WER

 

 UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAJE WSTRZYMANY Z DNIEM 20 LIPCA 2018 R.

 

Projekt skierowany jest do osób  poniżej 30 roku życia  zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, które nie  uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Osoba z kategorii NEET musi spełniać łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

W ramach projektu wsparcie dla osób do 25 roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie osoba rozpocznie odbywanie stażu u pracodawcy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że:

  • w ramach tego samego stanowiska pracodawca może złożyć wniosek o zorganizowanie stażu tylko i wyłącznie w jednym z ogłoszonych projektów
  • nie będą przyjęte do realizacji wnioski pracodawców, u których w bieżącym roku dwie poprzednie rekrutacje na tym samym stanowisku stażowym nie zakończyły się wyborem kandydata
  • pracodawcy będący w trakcie realizacji umowy stażowej nie mogą wnioskować o zorganizowanie nowego stażu na to samo stanowisko do momentu zakończenia aktualnie obowiązującej umowy
  • staże nie będą realizowane u Organizatorów, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie handlu obwoźnego, akwizycji, kolportażu ulotek, dostarczania korespondencji oraz telemarketingu.

 

Nadmieniamy, iż osoba bezrobotna, która w roku 2017 przystąpiła do projektu (odbyła staż lub uczestniczyła w pozafinansowych formach wsparcia takich jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe) i zakończyła udział w projekcie, nie może zostać ponownie skierowana na staż w bieżącym roku w ramach w/w projektu.

 

Termin naboru wniosków  : od dnia 01.02.2018r. do wyczerpania limitu środków

 

Aktualność dodana przez: inf (2018-01-19 15:17:08) , zredagowana przez: Natalia Wieczerzycka (2018-07-09 09:08:12)
Data wydarzenia : 2018-06-30
Data publikacji : 2018-06-18

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/387/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-zawarcie-umowy-o-zorganizowanie-sta%C5%BCu-(po-wer)