Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wysokość wpłat dokonywanych z tytułu zatrudniania cudzoziemców

UWAGA !

 

Od dnia 8 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego:

 

Numer rachunku bankowego z tytułu dochodów dot. wpłat pracodawców  zamierzających  powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową oraz  zamierzających powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń:

 

Nowy numer rachunku:

PKO BP SA 49 1020 2313 0000 3002 0515 0000

 

Do każdego składanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową należy dołączyć potwierdzenie wpłaty zawierające:


•    nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy),
•    tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia na pracę sezonową / przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową / oświadczenie o powierzeniu pracy – z określeniem  pełnego imienia i nazwiska i datą urodzenia cudzoziemca, wskazanego w ww. wniosku lub oświadczeniu.


1. W przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową – wpłata wynosi – 30 zł,

2. W przypadku, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń  – wpłata wynosi – 30 zł,

3. W przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty – w wysokości – 30 zł.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2018-01-03 13:25:33) , zredagowana przez: Jakub Solata (2018-02-08 09:50:47)
Data wydarzenia : 2018-01-03
Data publikacji : 2018-01-03

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/378/wysokosc-wplat-dokonywanych-z-tytulu-zatrudniania-cudzoziemcow