Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Informacja dot. rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Informacja - dotycząca rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Informujemy, iż aktualne przepisy dotyczące rejestracji oświadczeń  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy będą obowiązywać do 31.12.2017 roku.
 
Nowe rozporządzenia MRPiPS dot. zatrudnienia cudzoziemców :

1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń /Dz. U. 2017 poz. 2345/


2.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę D.U. 2017 poz. 2346

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców DZ. U. 2017 poz. 2347/

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca Dz. U. 2017 poz. 2348/

5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Dz. U. 2017 poz. 2349/

6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Dz. U. 2017 poz. 2350/

 

 

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 01.01.2018 r.

 

Wzory nowych druków obowiązujacych od 1 stycznia 2018 r. znajdują się poniżej, w Pilikach do pobrania

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2017-12-20 15:04:54) , zredagowana przez: inf (2018-01-19 13:44:32)
Data wydarzenia : 2018-01-01
Data publikacji : 2017-12-20

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.docx 30.76kB) 2017-12-22 30.76kB Plik: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (30.76kB)POBIERZ
Dokument PDF 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.pdf 534.22kB) 2017-12-22 534.22kB Plik: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (534.22kB)POBIERZ
Dokument docx 2. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.docx 30.67kB) 2017-12-22 30.67kB Plik: 2. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.docx (30.67kB)POBIERZ
Dokument PDF 2. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (.pdf 519.98kB) 2017-12-22 519.98kB Plik: 2. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (519.98kB)POBIERZ
Dokument docx 3. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego (.docx 35.71kB) 2017-12-22 35.71kB Plik: 3. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.docx (35.71kB)POBIERZ
Dokument PDF 3. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego (.pdf 540.52kB) 2017-12-22 540.52kB Plik: 3. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (540.52kB)POBIERZ
Dokument docx 4. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego (.docx 31.97kB) 2017-12-22 31.97kB Plik: 4. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.docx (31.97kB)POBIERZ
Dokument PDF 4. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego (.pdf 527.53kB) 2017-12-22 527.53kB Plik: 4. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego.pdf (527.53kB)POBIERZ
Dokument docx 5. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (.docx 19.69kB) 2017-12-22 19.69kB Plik: 5. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.docx (19.69kB)POBIERZ
Dokument PDF 5. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (.pdf 416.21kB) 2017-12-22 416.21kB Plik: 5. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.pdf (416.21kB)POBIERZ
Dokument docx 6. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w Art. 88 j Ust. 1 pkt. 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (.docx 22.54kB) 2017-12-22 22.54kB Plik: 6. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w Art. 88 j Ust. 1 pkt. 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.docx (22.54kB)POBIERZ
Dokument PDF 6. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w Art. 88 j Ust. 1 pkt. 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (.pdf 426.88kB) 2017-12-22 426.88kB Plik: 6. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w Art. 88 j Ust. 1 pkt. 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.pdf (426.88kB)POBIERZ
Dokument docx 7. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w Art. 88 z Ust. 5 pkt. 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (.docx 22.1kB) 2017-12-22 22.1kB Plik: 7. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w Art. 88 z Ust. 5 pkt. 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.docx (22.1kB)POBIERZ
Dokument PDF 7. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w Art. 88 z Ust. 5 pkt. 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (.pdf 426.96kB) 2017-12-22 426.96kB Plik: 7. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w Art. 88 z Ust. 5 pkt. 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.pdf (426.96kB)POBIERZ
Dokument docx 8. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (.docx 27.08kB) 2017-12-22 27.08kB Plik: 8. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.docx (27.08kB)POBIERZ
Dokument PDF 8. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (.pdf 447.99kB) 2017-12-22 447.99kB Plik: 8. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.pdf (447.99kB)POBIERZ
Dokument docx 9. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego. (.docx 27.31kB) 2017-12-22 27.31kB Plik: 9. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego..docx (27.31kB)POBIERZ
Dokument PDF 9. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego. (.pdf 321.05kB) 2017-12-22 321.05kB Plik: 9. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego..pdf (321.05kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/376/informacja-dot-rejestracji-oswiadczen-o-zamiarze-powierzenia-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi