Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zapraszamy do udziału w projekcie „Startuj z SPNT III"

   Zapraszamy do udziału w projekcie „Startuj z SPNT III" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (RPO WSL).

 

   Uczestnikami projektu będzie 40 osób (w tym minimum 22 kobiety) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, które są osobami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia, lub zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a jednocześnie będącymi pracownikami przedsiębiorstw:

  1. z sektora MŚP, lub
  2. przechodzących procesy restukturyzacyjne, lub
  3. odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, lub
  4. znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

   W ramach projektu wyłonieni Uczestnicy mają możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

a)      Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności:

b)      Wsparcie Opiekuna biznesowego

c)       Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości

 

Celem projektu: aktywizacja i uzyskanie samozatrudnienia przez 40 osób z terenu woj. śląskiego zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy, (w tym przez min. 22 Kobiety) i utrzymanie przez nie działalności przez okres minimum 12 miesięcy.

 

   Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów przyjmowane będą do stycznia 2018 r. w Biurze Projektu w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym.

 

Więcej informacji na stronie http://www.spnt.sosnowiec.pl w zakładce Projekty w realizacji „Startuj z SPNT III".

 

Osoby do kontaktu:

 

Elżbieta Klimek - tel.: 32 778 91 02, e-mail: startuj3@arl.org.pl,

Sara Suchoszek - tel.: 32 778 91 00, e-mail: startuj3@arl.org.pl.

Aktualność dodana przez: inf (2017-11-22 09:39:04)
Data wydarzenia : 2017-11-22
Data publikacji : 2017-11-22

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/373/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-%E2%80%9Estartuj-z-spnt-iii-