Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach środków Funduszu Pracy

KOMUNIKAT

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór

wniosków o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach środków Funduszu Pracy

 

 

Termin naboru wniosków06.11.2017r.

 

O środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą wnioskować osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem osób bezrobotnych kwalifikujących się do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Z naboru wniosków zostały wyłączone osoby bezrobotne:

 

 • w wieku do 30 roku życia, które kwalifikują się do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)” - Poddziałanie 1.1.1 PO WER

   

 • w wieku powyżej 30 roku życia, które kwalifikują się do udziału w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)” - Działanie 7.2 RPO WSL

 

Komunikaty o naborze wniosków dla osób bezrobotnych kwalifikujących się do udziału w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszczone są na stronie urzędu www.pup.katowice.pl

 

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

 

 1. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o procedury wynikające z Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

   

 2. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice

   

 3. do realizacji zostaną zakwalifikowane wnioski, które w ocenie uzyskały nie mniej niż 16 punktów, do wysokości posiadanego limitu środków

   

 4. w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do wysokości posiadanego limitu środków.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o dofinansowanie.

Aktualność dodana przez: inf (2017-10-19 14:07:07)
Data wydarzenia : 2017-11-06
Data publikacji : 2017-10-19

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/367/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-srodkow-funduszu-pracy