Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie dla osób długotrwale bezrobotnych

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór ze środków „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

wniosków o dofinansowanie

(przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej)

dla osób długotrwale bezrobotnych

 

 

Termin naboru wniosków – od 09 października 2017r. do wyczerpania limitu środków

Termin realizacji Programu do 31 grudnia 2017r.

 

Nabór wniosków prowadzony jest do dnia 24.11.2017r.

 

W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową 3 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy.

 

Osobą długotrwale bezrobotną jest bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

 

1) ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o procedury wynikające z Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

2) ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice

 

3) do realizacji zostaną zakwalifikowane wnioski, które w ocenie uzyskały nie mniej niż 16 punktów, do wysokości posiadanego limitu środków

 

4) w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do wysokości posiadanego limitu środków.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków w ramach Programu.

Aktualność dodana przez: inf (2017-09-25 13:13:22) , zredagowana przez: inf (2017-10-24 08:30:14)
Data wydarzenia : 2017-10-09
Data publikacji : 2017-09-25

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/363/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-osob-dlugotrwale-bezrobotnych