Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór ze środków „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

wniosków o dofinansowanie

(przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej)

dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

 

Termin naboru wniosków – od 21 sierpnia 2017r. do wyczerpania limitu środków

Termin realizacji Programu do 31 grudnia 2017r.

 

Nabór wniosków prowadzony jest do dnia 24.11.2017r.

 

W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową 7 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, dla których został ustalony I lub II profil pomocy.

 

Osobą powyżej 50 roku życia jest bezrobotny, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia.

 

 Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

 

  1. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o procedury wynikające z Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
  2. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice
  3. do realizacji zostaną zakwalifikowane wnioski, które w ocenie uzyskały nie mniej niż 16 punktów, do wysokości posiadanego limitu środków
  4. w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do wysokości posiadanego limitu środków.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków w ramach Programu.

Aktualność dodana przez: inf (2017-08-04 11:01:22) , zredagowana przez: inf (2017-10-24 08:30:45)
Data wydarzenia : 2017-08-21
Data publikacji : 2017-09-12

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/350/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-osob-powy%C5%BCej-50-roku-%C5%BCycia