Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/wydarzenie/345/podmiotowy-system-finansowania-(psf)

Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione mogą skorzystać z Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych ze środków unijnych. System ten jako pierwszy w Polsce wprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Podmiotowy System Finansowania (PSF)

 

 

        Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione mogą skorzystać z Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych ze środków unijnych.

 

System ten jako pierwszy w Polsce wprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

         Podmiotowy System Finansowania (PSF) umożliwia dofinansowanie od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, reszta to wkład własny przedsiębiorcy.

 

Usługi rozwojowe to m.in.:

        Dzięki Podmiotowemu Systemowi Finansowania( PSF) właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą samodzielnie dobierać dla swoich pracowników ( osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych) szkolenia „szyte na miarę” oraz usługi doradcze w taki sposób, aby realnie przyczyniły się do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników, a tym samym do rozwoju przedsiębiorstwa.

 

         Przedsiębiorcy mogą dokonać wyboru usługi za pośrednictwem ogólnopolskiej, bezpłatnej Bazy Usług Rozwojowych czyli specjalnej bazy z usługami rozwojowymi , która przypomina popularne serwisy aukcyjne. Baza Usług Rozwojowych (BUR) funkcjonuje pod adresem:    www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

            W Bazie Usług Rozwojowych znajdują się usługi zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i komercyjne. W Bazie publikowane są usługioferowane przez, doświadczone i kompetentne firmy i instytucje. Baza administrowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

         Gdzie się zgłosić by skorzystać z dofinansowania w ramach PSF ?

 

        Informacji na temat funkcjonowania i zasad skorzystania z Podmiotowego Systemu Finansowania ( PSF) w województwie śląskim udziela Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich pod adresem:

www.rpo.slaskie.pl/PunktyInformacyjne

 

     Przedsiębiorca zainteresowany dofinansowaniem do usług rozwojowych powinien zgłosić się do jednego z wybranych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Operatorów, czyli podmiotów realizujących projekty PSF.

 

Operatorzy odpowiadają za nabór, rekrutację przedsiębiorstw, zawieranie umów wsparcia z przedsiębiorstwami oraz  rozliczanie i monitoring realizacji usługi rozwojowej na którą zostało przyznane wsparcie finansowe.

 

   Poniżej lista operatorów  Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w woj. śląskim: