Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne BSI2011

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach posiadanego limitu środków na rok 2017.

 

Termin naboru wniosków – 24.03.2017r. w godzinach od 7.30 do 14.30

Przyjmowanie wniosków w dniu 24.03.2017 r. w wyżej wymienionych godzinach.

 

Do składania wniosków zapraszamy Pracodawców, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności jest na terenie miasta Katowice.

 

Wnioski wraz z załącznikami (na formularzu obowiązującym w PUP Katowice) można składać osobiście w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Pośpiecha 14 (niski parter), przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

 

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do PUP Katowice.

 

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem lub w innej formie niż wskazane w naborze, nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Kolejność wpływu wniosków nie będzie uwzględniana przy rozpatrywaniu wniosków.

 

Środki z KFS będą przyznawane zgodnie z określonymi przez tut. Urząd. z Zasadami naboru i rozpatrywania wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazał następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

1)      wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2)      wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych;

3)      wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Na podstawie art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 

- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS

- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Nabór wniosków będzie powtarzany do wyczerpania ustalonego na rok 2017 limitu środków o czym  Urząd poinformuje odrębnymi ogłoszeniami.

Aktualność dodana przez: Ireneusz Kęsiak (2017-03-01 14:18:34) , zredagowana przez: Jakub Solata (2017-03-14 09:22:31)
Data wydarzenia : 2017-03-24
Data publikacji : 2017-03-01

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek Pracodawcy o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy 2017-03-01 150.94kB POBIERZ
Dokument PDF Wniosek Pracodawcy o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy 2017-03-01 710.22kB POBIERZ
Dokument załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY DE MINIMIS 2017-03-01 146kB POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY DE MINIMIS 2017-03-01 413.15kB POBIERZ
Dokument załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 2017-03-01 144.5kB POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 2017-03-01 356.07kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny Załącznik nr 3 - Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis 2017-03-01 76.61kB POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 5 Wykaz osób 2017-03-01 123.11kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 5 Wykaz osób 2017-03-01 675.13kB POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 6 (a i b) OFERTA REALIZATORA KURSU wraz z Programem kursu 2017-03-01 24.93kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 6 (a i b) OFERTA REALIZATORA KURSU wraz z Programem kursu 2017-03-01 730.56kB POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 7 Oferta Realizatora Studiów Podyplomowych 2017-03-01 15.15kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 7 Oferta Realizatora Studiów Podyplomowych 2017-03-01 344.36kB POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 8 Oferta Realizatora egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych 2017-03-01 15.53kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 8 Oferta Realizatora egzaminu umożliwiającego uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych 2017-03-01 342.1kB POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 9 OFERTA REALIZATORA DZIAŁAŃ w zakresie określenia potrzeb pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS 2017-03-01 15.43kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 9 OFERTA REALIZATORA DZIAŁAŃ w zakresie określenia potrzeb pracodawcy dotyczących kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS 2017-03-01 527.46kB POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 10 Oferta Realizatora badań lekarskich i/lub psychologicznych 2017-03-01 15.21kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 10 Oferta Realizatora badań lekarskich i/lub psychologicznych 2017-03-01 321.96kB POBIERZ
Dokument docx Załącznik nr 11 Oświadczenie Wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy społecznej 2017-03-01 123.33kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 11 Oświadczenie Wnioskodawcy z sektora opieki medycznej i pomocy społecznej 2017-03-01 273.19kB POBIERZ
Dokument załącznik nr 12 - Oświadczenie Wnioskodawcy dot. priorytetu III 2017-03-01 142kB POBIERZ
Dokument PDF załącznik nr 12 - Oświadczenie Wnioskodawcy dot. priorytetu III 2017-03-01 275.37kB POBIERZ
Dokument Załącznik nr 14 - Oświadczenie Pracownika 2017-03-01 134kB POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 14 - Oświadczenie Pracownika 2017-03-01 267.81kB POBIERZ
Dokument PDF BAROMETR ZAWODÓW 2017 miasto Katowice 2017-03-01 378.96kB POBIERZ
Dokument PDF ZASADY NABORU I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW KFS 2017-03-01 491.95kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/325/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-z-krajowego-funduszu-szkoleniowego