Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków pracodawców o zorganizowanie STAŻU dla osób do 30 r.ż w ramach środków PO WER

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -
Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

 

KOMUNIKAT

 


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza  nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w ramach projektu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III)”.   
Poddziałanie 1.1.1 PO WER

 

 

 

Projekt skierowany jest do osób  poniżej 30 roku życia  zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, które nie  uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Osoba z kategorii NEET musi spełniać łącznie trzy następujące warunki:
• nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
• nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

 

W ramach projektu wsparcie dla osób do 25 roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie osoba rozpocznie odbywanie stażu u pracodawcy.

 


Termin naboru wniosków pracodawców  : od dnia 01.03.2017r. do wyczerpania limitu środków

Nabór wniosków zostaje wstrzymany w dniu 21.07.2017r.

 

 

 

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2017-02-27 11:25:00) , zredagowana przez: inf (2017-06-30 08:07:01)
Data wydarzenia : 2017-05-12
Data publikacji : 2017-05-12

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/324/nabor-wnioskow-pracodawcow-o-zorganizowanie-sta%C5%BCu-dla-osob-do-30-r-%C5%BC-w-ramach-srodkow-po-wer