Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU STAŻOWEGO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego

dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

 

 

W ramach ogłoszonego naboru środki finansowe zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach

 

Termin naboru wnioskówod dnia 01.02.2017r. do wyczerpania limitu środków

 

Nabór wniosków do dnia 02.05.2017r.

 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

 

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości 100,90 zł, łącznie ze stypendium

  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

 

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego na deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1.513,50 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Urząd zastrzega sobie prawo wstrzymania naboru wniosków o przyznanie bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Aktualność dodana przez: inf (2017-01-26 11:07:58) , zredagowana przez: Monika Mielcarz (2017-04-27 13:29:19)
Data wydarzenia : 2017-02-01
Data publikacji : 2017-01-26

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/319/nabor-wnioskow-o-przyznanie-bonu-sta%C5%BCowego-dla-osob-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia