Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków osób bezrobotnych o przyznanie BONU SZKOLENIOWEGO w ramach środków FP

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych o przyznanie bonu szkoleniowego

w ramach środków Funduszu PracyTermin naboru wniosków – od 01.02.2017r. do wyczerpania limitu środków


Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia (spełniającego kryterium z ustawy: II profil pomocy w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy) starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że szkolenia realizowane w ramach bonu szkoleniowego muszą się zakończyć do dnia 30 listopada 2017 r.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100%   przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

 

–        jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe  – w formie wypłaty na konto instytucji szkoleniowej,

 

–        niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wypłaty na konto wykonawcy badania

 

–        przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

 

–        zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

c)powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 

Starosta finansuje koszty w ramach bonu szkoleniowego do wysokości określonej w bonie, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

 

W ramach ogłoszonego naboru nie przewiduje się realizacji szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. C oraz prawa jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną do przewozu rzeczy/osób

Aktualność dodana przez: inf (2017-01-26 10:33:59) , zredagowana przez: inf (2017-01-26 10:37:41)
Data wydarzenia : 2017-02-01
Data publikacji : 2017-01-26

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/316/nabor-wnioskow-osob-bezrobotnych-o-przyznanie-bonu-szkoleniowego-w-ramach-srodkow-fp