Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób poniżej 30 roku życia w ramach PO WER

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójKOMUNIKATPowiatowy Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w ramach projektu:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)”.Projekt skierowany jest do osób poniżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Osoba z kategorii NEET musi spełniać łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).W ramach projektu wsparcie dla osób do 25 roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji osoba rozpocznie odbywanie stażu u pracodawcy."W związku ze złożeniem dużej ilości wniosków pracodawców o zorganizowanie stażu dla osób z wykształceniem wyższym i średnim - prosimy pracodawców o składanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych "Termin naboru wniosków : od dnia 12.01.2016. do wyczerpania limitu środków (termin naboru wniosków upływa z dniem 15.07.2016r.)

 

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAJE WZNOWIONY

Z DNIEM 05.08.2016r. DO DNIA 10.08.2016r.

 

Z uwagi na konieczność rozpoczęcia stażu najpóźniej od dnia 01.09.2016r. nie będą realizowane wnioski wymagające od kandydatów wykonania specjalistycznych badań lekarskich (np. książeczka sanepidu).

Urząd zastrzega sobie prawo wyboru wniosków przyjętych do realizacji.

 

Aktualność dodana przez: inf (2016-01-11 12:53:54) , zredagowana przez: Monika Mielcarz (2016-08-04 12:18:33)
Data wydarzenia : 2016-08-04
Data publikacji : 2016-08-04

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/271/nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-sta%C5%BCu-dla-osob-poni%C5%BCej-30-roku-%C5%BCycia-w-ramach-po-wer