Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Rekrutacja osób bezrobotnych do udziału w szkoleniach zawodowych

 

KOMUNIKAT

PROJEKT „RESTART KARIERY”
PODDZIAŁANIE 8.1.2 PO KL, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza rekrutację osób bezrobotnych do udziału w szkoleniach zawodowych
w ramach projektu „Restart kariery” -  Poddziałanie 8.1.2 PO KL,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin rekrutacji – od 8 stycznia 2015r. do 16 stycznia 2015r.

O udział w szkoleniach zawodowych będą mogły ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • są osobami bezrobotnym, zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach

  • są zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przez zakład pracy przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu uczestnicy odbędą warsztaty psychologiczno – doradcze, a także skorzystają z poradnictwa zawodowego, co pozwoli na indywidualne dostosowanie szkolenia do potrzeb Uczestników.
Uczestnikowi projektu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na warsztaty psychologiczno – doradcze oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SZKOLENIACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU SKŁADAJĄ

FORMULARZ REKRUTACYJNY
W BIURZE PODAWCZYM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

Szczegółowe informacje dotyczące projektu udzielane są w pokoju nr 6 (I piętro), telefon 259-95-03 w. 319

UWAGA!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zawodowych w ramach projektu przed złożeniem formularza rekrutacyjnego proszone są o kontakt z doradcą klienta w celu ustalenia profilu pomocy.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2014-09-23 12:12:20) , zredagowana przez: inf (2015-01-07 13:18:20)
Data wydarzenia : 2015-01-08
Data publikacji : 2015-01-07

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/216/rekrutacja-osob-bezrobotnych-do-udzialu-w-szkoleniach-zawodowych