Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Spółdzielnie socjalne

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że pozyskał dodatkowe środki
z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 75.000 zł
z przeznaczeniem na realizację
programu w zakresie wspierania tworzenia i przystępowania przez osoby bezrobotne
do spółdzielni socjalnych.

 

 

Środki finansowe mogą zostać przyznane dla 5 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, które zamierzają założyć spółdzielnię socjalną lub przystąpić do już istniejącej spółdzielni socjalnej.

Wsparcie finansowe zostanie przyznane osobom bezrobotnym po dokonaniu komisyjnej oceny złożonych wniosków.

Na jednego członka założyciela spółdzielni socjalnej mogą zostać przyznane środki finansowe w wysokości nie wyższej niż kwota 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (14.959,88 zł).
Na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej mogą zostać przyznane środki finansowe w wysokości nie wyższej niż kwota 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (11.219,91 zł).

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej członków.

Założenie spółdzielni socjalnej obejmuje:

  • zebranie grupy założycielskiej (5 członków założycieli)
  • napisanie statutu spółdzielni
  • zwołanie Walnego Zgromadzenia (założycielskiego) członków spółdzielni
  • złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie spółdzielni
  • rejestrację działalności gospodarczej w Urzędzie Skarbowym
  • wystąpienie o nadanie numeru REGON.


W przypadku ubiegania się przez osoby bezrobotne o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej wnioski o dofinansowanie powinny zostać złożone przed terminem złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby bezrobotne zainteresowane uzyskaniem środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do już istniejącej spółdzielni socjalnej w terminie do dnia 26 września 2014r. proszone są o złożenie wniosku o przyznanie środków.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2014-09-10 10:04:21)
Data wydarzenia : 2014-09-26
Data publikacji : 2014-09-10

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument Druk wniosku w sprawie przyznania środków na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do spółdzielni socjalnej (.doc 347.5kB) 2014-09-10 347.5kB Plik: Druk wniosku w sprawie przyznania środków na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do spółdzielni socjalnej.doc (347.5kB)POBIERZ
Dokument PDF Druk wniosku w sprawie przyznania środków na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do spółdzielni socjalnej (.pdf 744.87kB) 2014-09-10 744.87kB Plik: Druk wniosku w sprawie przyznania środków na założenie spółdzielni socjalnej / przystąpienie do spółdzielni socjalnej.pdf (744.87kB)POBIERZ
Dokument PDF Kryteria oceny wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej (.pdf 62.32kB) 2014-09-10 62.32kB Plik: Kryteria oceny wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (62.32kB)POBIERZ
Dokument PDF Regulamin w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (.pdf 127.04kB) 2014-09-10 127.04kB Plik: Regulamin w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (127.04kB)POBIERZ
Dokument PDF Aneks nr 1 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (.pdf 62.97kB) 2014-09-10 62.97kB Plik: Aneks nr 1 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków  na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (62.97kB)POBIERZ
Dokument PDF Aneks nr 2 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (.pdf 72.97kB) 2014-09-10 72.97kB Plik: Aneks nr 2 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków  na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (72.97kB)POBIERZ
Dokument PDF Aneks nr 3 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (.pdf 83.08kB) 2014-09-10 83.08kB Plik: Aneks nr 3 do Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków  na podjęcie działalności gospodarczej.pdf (83.08kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/213/spoldzielnie-socjalne