Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności)

logo - Kapitał Ludzki, logo: EFS

KOMUNIKAT

 

PROJEKT „AKTYWNOŚĆ – KROK W STRONĘ PRACY”

PODDZIAŁANIE 6.1.3 PO KL, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywność – krok w stronę pracy” - Poddziałanie 6.1.3 PO KL, współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Termin naboru wniosków – od 21 maja 2014r. do 23 maja 2014r. do godziny 12.00

 

Według założeń projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane dla 236 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, w tym: 128 kobiet oraz 108 mężczyzn.

 

W ramach projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane zgodnie z kategoriami:

 • 13 osób w wieku do 25 roku życia

 • 12 osób w wieku powyżej 50 roku życia

 • 16 osób długotrwale bezrobotnych

 • 195 osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych.

 

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

 

 1. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o założenia realizacji projektu

   

 2. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Wiceprezydenta Miasta Katowice

   

 3. dla każdej z następujących kategorii, tj. osoby w wieku do 25 roku życia, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne zostaną sporządzone odrębne listy rankingowe. W ramach powyższych kategorii środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 16 punktów, zgodnie z założeniami projektu, tj.

  a) 13 osób w wieku do 25 roku życia

  b) 12 osób w wieku powyżej 50 roku życia

  c) 16 osób długotrwale bezrobotnych

   

 4. dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych zostaną sporządzone dwie listy rankingowe, osobna dla kobiet, osobna dla mężczyzn. Środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 16 punktów, zgodnie z założeniami projektu, tj. do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów w kategorii kobiet i mężczyzn

   

 5. w przypadku uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów w ramach list rankingowych, zostanie dokonane losowanie wniosków do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów zgodnie z założeniami projektu.

 

Urząd zastrzega sobie prawo ogłoszenia w ramach projektu kolejnego naboru wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poszczególnych kategorii.

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2014-04-07 15:27:08) , zredagowana przez: Jakub Solata (2014-05-16 15:08:56)
Data wydarzenia : 2014-04-21
Data publikacji : 2014-05-16

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/185/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-(przyznanie-bezrobotnemu-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci)