Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt "Restart Kariery" w zakresie wsparcia finansowego na rozwój przesiębierczości

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o planowanym terminie rekrutacji do projektu pn. „Restart kariery” w zakresie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

 

Termin rekrutacji

od 17 grudnia 2013r. do 3 stycznia 2014r.

 

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości będą mogły ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

- są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach ;

- są zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przez zakład pracy przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Planowany termin podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie: luty 2014 r.

 

W ramach projektu można ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w sześciu pierwszych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości do 1 500,00 zł miesięcznie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu udzielane są w Biurze projektu II piętro, pokój nr 18, telefon 32/259-95-03 w. 414 lub w Centrum Aktywizacji Zawodowej – Referacie ds. Poradnictwa Zawodowego I piętro, pokój nr 1, telefon 32/259-95-03 w. 309

 

Aktualność dodana przez: Ewa Rejdych (2013-11-26 14:13:44) , zredagowana przez: Ewa Rejdych (2013-11-26 14:14:35)
Data wydarzenia : 2013-12-17
Data publikacji : 2013-11-26

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/151/projekt-restart-kariery-w-zakresie-wsparcia-finansowego-na-rozwoj-przesiebierczosci