Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

PROJEKT „NA POCZĄTEK STAŻ”


KOMUNIKAT

PROJEKT „NA POCZĄTEK STAŻ”
PODDZIAŁANIE 6.1.1 PO KL, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza rekrutację osób bezrobotnych do udziału w stażu
w ramach projektu „Na początek staż” -  Poddziałanie 6.1.1 PO KL,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin rekrutacji – od 14 października 2013r. do 18 października 2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

 

Rekrutacja prowadzona jest dla 70 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach,
w tym:

  • osób do 25 roku życia
  • osób, które w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyły 27 roku życia.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną skierowani do odbycia 6 – miesięcznych staży, odbędą warsztaty aktywizacyjno – doradcze z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, a także skorzystają z poradnictwa zawodowego. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym pozwolą na skonstruowanie Indywidualnego Planu Działania.
Uczestnikowi projektu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na warsztaty aktywizacyjno – doradcze.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W STAŻU W RAMACH PROJEKTU SKŁADAJĄ

FORMULARZ REKRUTACYJNY
W BIURZE PODAWCZYM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

 


Szczegółowe informacje dotyczące projektu udzielane są w pokoju nr 18, telefon 259-95-03 w. 414

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2013-10-11 09:48:38) , zredagowana przez: Jakub Solata (2013-10-11 10:47:11)
Data wydarzenia : 2013-10-14
Data publikacji : 2013-10-11

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/140/projekt-%E2%80%9Ena-poczatek-sta%C5%BC%E2%80%9D