Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

PROJEKT „RESTART KARIERY”

 

PROJEKT „RESTART KARIERY”
PODDZIAŁANIE 8.1.2 PO KL, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
informuje, że prowadzi REKRUTACJĘ OSÓB BEZROBOTNYCH do udziału w stażu
w ramach projektu „Restart kariery” -  Poddziałanie 8.1.2 PO KL,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin rekrutacji – od 20 listopada 2013r. do 29 listopada 2013r.

 

 

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Katowicach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie nie dłuższym niż 6

miesięcy przed przystąpieniem do projektu

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną skierowani do odbycia 6 – miesięcznych staży, odbędą warsztaty grupowe psychologiczno-aktywizacyjne ukierunkowane na redukcję negatywnych skutków utraty pracy oraz skorzystają z poradnictwa zawodowego. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym/psychologiem pozwolą na skonstruowanie Indywidualnego Planu Działania.
Uczestnikowi projektu przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu i powrotu do miejsca zamieszkania.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W STAŻU W RAMACH PROJEKTU SKŁADAJĄ

FORMULARZ REKRUTACYJNY
W BIURZE PODAWCZYM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu udzielane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej –

Referacie ds. Poradnictwa Zawodowego (pokój nr 1, telefon 259-95-03 w. 309)

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2013-09-04 10:45:49) , zredagowana przez: Jakub Solata (2013-11-19 10:05:00)
Data wydarzenia : 2013-11-20
Data publikacji : 2013-11-19

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/132/projekt-%E2%80%9Erestart-kariery%E2%80%9D