Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Restart kariery"

 

KOMUNIKAT

PROJEKT „RESTART KARIERY”
PODDZIAŁANIE 8.1.2 PO KL, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
informuje, że prowadzi rekrutację osób bezrobotnych do udziału w stażu
w ramach projektu „Restart kariery” -  Poddziałanie 8.1.2 PO KL,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin rekrutacji – od 05 sierpnia 2013r. do 14 sierpnia 2013r.

 

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Katowicach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie nie dłuższym niż 6

miesięcy przed przystąpieniem do projektu

 

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną skierowani do odbycia 6 – miesięcznych staży, odbędą warsztaty grupowe psychologiczno-aktywizacyjne ukierunkowane na redukcję negatywnych skutków utraty pracy oraz skorzystają z poradnictwa zawodowego. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym/psychologiem pozwolą na skonstruowanie Indywidualnego Planu Działania.
Uczestnikowi projektu przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu i powrotu do miejsca zamieszkania.

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W STAŻU W RAMACH PROJEKTU SKŁADAJĄ

FORMULARZ REKRUTACYJNY
W BIURZE PODAWCZYM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

Szczegółowe informacje dotyczące projektu udzielane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej – Referacie ds. Poradnictwa Zawodowego (pokój nr 1, telefon 259-95-03 w. 309)

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2013-06-27 09:32:00) , zredagowana przez: Jakub Solata (2013-08-02 10:33:52)
Data wydarzenia : 2013-08-05
Data publikacji : 2013-08-02

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/126/-restart-kariery-