Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Aktywność - krok w stronę pracy" - Poddziałanie 6.1.3 PO KL

 


KOMUNIKAT

PROJEKT „AKTYWNOŚĆ – KROK W STRONĘ PRACY”
PODDZIAŁANIE 6.1.3 PO KL, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywność – krok w stronę pracy” -  Poddziałanie 6.1.3 PO KL, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Czwarty termin naboru wniosków – od 10 czerwca 2013r. do 14 czerwca 2013r. do godziny 12.00

W ramach ogłoszonego naboru przyznane zostaną środki na podjęcie działalności gospodarczej dla  60 osób bezrobotnych, w tym: 32 kobiety oraz 28 mężczyzn.

W ramach ogłoszonego naboru wniosków środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane zostaną zgodnie z kategoriami:
 5 osób w przedziale wiekowym 25 – 30 lat
 7 osób w wieku powyżej 50 roku życia
13 osób długotrwale bezrobotnych
35 osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych, z wyłączeniem osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia.

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

1) ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o założenia realizacji projektu

2) ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez I Wiceprezydenta Miasta Katowice

3) dla każdej z następujących kategorii, tj. osoby w przedziale wiekowym 25 – 30 lat, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne zostaną sporządzone odrębne listy rankingowe. W ramach powyższych kategorii środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 16 punktów, zgodnie z założeniami projektu, tj.
a) 5 osób w przedziale wiekowym 25 – 30 lat
b) 7 osób w wieku powyżej 50 roku życia
c) 13 osób długotrwale bezrobotnych

4) dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych, z wyłączeniem osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia zostaną sporządzone dwie listy rankingowe, osobna dla kobiet, osobna dla mężczyzn. Środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 16 punktów, zgodnie z założeniami projektu, tj. do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów w kategorii kobiet i mężczyzn

5) w przypadku uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów w ramach list rankingowych, zostanie dokonane losowanie wniosków do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów zgodnie z założeniami projektu.

Urząd zastrzega sobie prawo ogłoszenia w ramach projektu kolejnego naboru wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poszczególnych kategorii.


Załączniki:
1. Druk wniosku w dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej)   
2. Kryteria oceny wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej
3. Regulamin w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków  na podjęcie działalności gospodarczej

Aktualność dodana przez: Jakub Solata (2013-06-06 14:55:17) , zredagowana przez: Jakub Solata (2013-06-10 12:17:43)
Data wydarzenia : 2013-06-10
Data publikacji : 2013-06-06

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/123/-aktywnosc-krok-w-strone-pracy-poddzialanie-6-1-3-po-kl