Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

 

 

OFERTA PROJEKTU 2013

 

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje realizację projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” w partnerstwie. Jest to projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON.

 

Jednym z partnerów, który prowadzi rekrutacje do projektu, jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA.

Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest wsparcie oraz przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Pomagać w tym będzie bardzo dokładna diagnoza potrzeb
i możliwości uczestników projektu, a także indywidualny dobór  odpowiednich form wsparcia. Odbiorcami projektu mogą być niepracujące osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym i umiarkowanym (niepełnosprawność sprzężona),
a także ich opiekunowie.

 

Charakterystyka osób, które zostaną objęte wsparciem

 

Projekt jest skierowany do:

 • osób ze znaczną i umiarkowaną (sprzężoną) niepełnosprawnością ruchową, których edukacja została zakończona jakiś czas temu i aktywizacja zawodowa wymaga na nowo określenia umiejętności oraz predyspozycji, wyznaczenia ścieżki zawodowej oraz niezbędnych szkoleń, które umożliwią podniesienie kwalifikacji
  i odnalezienie się tych osób na rynku pracy.

 • grupy młodych osób ze znaczną i umiarkowaną (sprzężoną)

niepełnosprawnością ruchową, które będą mogły w sposób płynny kontynuować naukę na studiach wyższych lub w szkołach pomaturalnych i policealnych.

 • grupy osób ze znaczną i umiarkowaną (sprzężoną) niepełnosprawnością ruchową, które już przeszły elementy aktywizacji społecznej i zawodowej i są gotowe przy współpracy psychologa i doradcy zawodowego nauczyć się wykonywania zawodu podczas stażu i podjęcia pracy na otwartym rynku.

 • rodzin, opiekunów i osób z otoczenia ON.

 

 

 

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA

Ośrodek Pomocy Maltańskiej: ul. Powstańców 21, 40-039 Katowice, tel/fax: 32/7858668

 

 

 

Rekrutacja

 

 1. Wymagania dotyczące kwalifikacji do projektu:

- osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ruchowej

- osoba niepracująca

- osoba, która ukończyła 16 lat

- osoba w wieku 16 – 59 lat (kobiety), 16 – 64 (mężczyźni),

 

2. Żeby wziąć udział w projekcie należy:

- skontaktować się z pracownikami ośrodka i umówić na spotkanie rekrutacyjne (istnieje możliwość dojazdu pracowników do osoby niepełnosprawnej oraz skorzystania z bezpłatnego dowozu do ośrodka)

- odbyć spotkanie rekrutacyjne z pracownikami ośrodka, wypełnić dokumenty aplikacyjne oraz dostarczyć kopię orzeczenia

 

Udział w projekcie

 

Po zakwalifikowaniu do projektu odbywa się konsultacja indywidualna z doradcą oraz psychologiem, na podstawie której ustalana jest wspólnie ścieżka działania oraz proponowane są konkretne formy wsparcia.

 

Formy wsparcia

 

Dla osób niepełnosprawnych:

 

 1. Warsztaty aktywizacji zawodowej

  1. Grupowe 5-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej, wyjazdowe dla osób niepełnosprawnych razem z rodzicami/opiekunami

  2. Grupowe 7-dniowe warsztaty aktywizacji zawodowej w ośrodku Pomocy Maltańskiej dla osób niepełnosprawnych

 2. Indywidualne konsultacje z różnego rodzaju specjalistami (m.in. lekarz, konsultant „niezależnego życia”, logopeda, architekt, rehabilitant)

 3. Szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje zawodowe

 4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje w Ośrodku Pomocy Maltańskiej

 5. Staże

 6. Wsparcie w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki

7. Praktyki zawodowe

 

Dla Rodzin, opiekunów i osób z otoczenia ON:

 

 1. Warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych w otoczeniu

  1. Grupowe 5-dniowe warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową, wyjazdowe

  2. Grupowe warsztaty promujące aktywność społeczno-zawodową:

   • grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów

 

Dodatkowe wsparcie podczas realizacji projektu

 

- pomoc asystentów podczas zajęć oraz dojazdu na zajęcia

- bezpłatny transport na zajęcia


Zapewniamy wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz prawnika.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się do nas:

 

Ośrodek Pomocy Katowice

ul. Powstańców 21, 40-039 Katowice

32 785 86 68, osrodek.katowice@pomocmaltanska.pl

www: www.pomocmaltanska.pl

 

 

Aktualność dodana przez: Jordan Barański (2013-02-26 11:23:06) , zredagowana przez: Jordan Barański (2013-02-26 11:29:43)
Data wydarzenia : 2013-01-14
Data publikacji : 2013-01-14

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/wydarzenie/112/projekt-%E2%80%9Ewsparcie-osob-niepelnosprawnych-ruchowo-na-rynku-pracy-iii%E2%80%9D