Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Informacje dot. projektu e-akta

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z KFS w dniach 4-5 luty 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach przyznanego limitu  na rok 2019.  

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

 

Nabór wniosków o przeszkolenie w trybie indywidualnym

Z dniem  22 stycznia 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przeszkolenie w trybie indywidualnym oraz wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w ramach środków Funduszu Pracy