Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Zaproszenie na spotkanie dotyczące form wsparcia ZUS.

Urząd Miasta Katowice wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zapraszają na spotkanie dotyczące form wsparcia ZUS.

Wysokość wpłat dokonywanych z tytułu zatrudniania cudzoziemców

Numer rachunku bankowego z tytułu dochodów dot. wpłat pracodawców  zamierzających  powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi...

Nowe zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców - ulotki

W związku z zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.  - Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  przygotowal ulotki

Informacja dot. rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Informujemy, iż aktualne przepisy dotyczące rejestracji oświadczeń  o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy będą obowiązywać do 31.12.2017 roku.