Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Zasady refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Na podstawie przepisów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 1380) podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Zasady dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Na podstawie przepisów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz. 1380) osoba bezrobotna / poszukujący pracy opiekun, o którym mowa w art. 49 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / absolwent CIS / absolwent KIS może otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o ponownym naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w związku z powstaniem wolnych środków z KFS w ramach przyznanego limitu na rok 2017.

"Nowe kwalifikacje szansa na zatrudnienie - szkolenia CNC"

AB..Z.CENTRUM realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie - szkolenia CNC". Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.