Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 31 marca 2018 roku. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Zatrudnianie Cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, iż od dnia 01 lutego 2018r. REJESTROWANE będą oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi złożone wyłącznie drogą elektroniczną

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i Pracodawcy w ramach posiadanego limitu środków na rok 2018.

Nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie wynagrodzenia osób bezrobotnych 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia