Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Nabór wniosków o dofinansowanie Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej)  w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (IV)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER.  Wnioski przyjmowane są do dnia 2 maja 2019 r.

Europejskie Dni Pracy

Sieć EURES we Francji organizuje Europejski Dzień Pracy on-line pod nazwą "New destinations for French skills"

Ważna informacja dla osób odbywających staż!

Informujemy, że nieobecności na stażu spowodowane koniecznością opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 w związku ze strajkiem nauczycieli mogą zostać uznane za nieobecności  usprawiedliwione, jednak za ten okres nie będzie przysługiwało stypendium.

„Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+” - Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór dla osób bezrobotnych do udziału w projekcie pn. „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+” -  Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego