Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Rejestrowanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, iż od dnia 01 lutego 2018r. REJESTROWANE będą oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi złożone wyłącznie drogą elektroniczną.Zaproszenie na spotkanie pod nazwą „ABC podejmowania działalności gospodarczej” .

Urząd Miasta Katowice zaprasza wszystkie osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej- zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne na spotkanie pod nazwą „ABC podejmowania działalności gospodarczej” ze specjalistą z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące form wsparcia ZUS.

Urząd Miasta Katowice wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zapraszają na spotkanie dotyczące form wsparcia ZUS.

Wysokość wpłat dokonywanych z tytułu zatrudniania cudzoziemców

Numer rachunku bankowego z tytułu dochodów dot. wpłat pracodawców  zamierzających  powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi...