Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Koniec profilowania pomocy

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt K 53/16 ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 14 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1149), art. 34a ust. 3c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy straci moc obowiązującą najpóźniej z upływem 14 czerwca 2019r.

Projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych pn. „Od studenta do specjalisty”

Fundacja Sustinae organizuje projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych pn. „Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Absolwent".

Fundusze Pożyczkowe dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach oferuje Fundusze Pożyczkowe przeznaczone na finansowanie celów inwestycyjno-obrotowych, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności gospodarczej.

Europejski Dzień Pracy

Wojewódzkie Urzędy Pracy w Katowicach, Gdańsku i Białymstoku organizują Europejski Dzień Pracy on-line pod nazwą "Discover Poland! Work with us", który odbędzie się 29 maja 2019 r. w godz. od 10:00 do 14:00 na platformie udostępnionej przez Komisję Europejską