Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  

 

Nabór wniosków o przeszkolenie w trybie indywidualnym

Z dniem  22 stycznia 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przeszkolenie w trybie indywidualnym oraz wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w ramach środków Funduszu Pracy

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (PO WER)

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV)”. Poddziałanie 1.1.1 PO WER