Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Informacje dot. projektu e-akta

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z KFS w dniach 4-5 luty 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach przyznanego limitu  na rok 2019.  

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.
Termin naboru wniosków – od dnia 22.01.2019r. do wyczerpania limitu środków

Nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. Termin naboru wniosków – od dnia 22.01.2019r. do wyczerpania limitu środków.