Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Ważna informacja dla osób odbywających staż!

Informujemy, że nieobecności na stażu spowodowane koniecznością opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 w związku ze strajkiem nauczycieli mogą zostać uznane za nieobecności  usprawiedliwione, jednak za ten okres nie będzie przysługiwało stypendium.

„Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+” - Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór dla osób bezrobotnych do udziału w projekcie pn. „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+” -  Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór wniosków o dofinansowanie - Działanie 7.2 RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)” Działanie 7.2 RPO WSL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Działanie 7.2 RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza  nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w ramach projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)”.