Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 07.08.2018r. przyjmowane są wnioski pracodawców
o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie – Działanie 7.2 RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej)

IV Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z KFS w dniu 21.08.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o ponownym naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w związku z powstaniem wolnych środków z KFS w ramach przyznanego limitu na rok 2018.

Nabór wniosków pracodawców o organizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych