Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Europejski Dzień Pracy

Wojewódzkie Urzędy Pracy w Katowicach, Gdańsku i Białymstoku organizują Europejski Dzień Pracy on-line pod nazwą "Discover Poland! Work with us", który odbędzie się 29 maja 2019 r. w godz. od 10:00 do 14:00 na platformie udostępnionej przez Komisję Europejską

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (PO WER)

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV)”. Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Nabór wniosków o dofinansowanie Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej)  w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (IV)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER.  Wnioski przyjmowane są do dnia 2 maja 2019 r.

Europejskie Dni Pracy

Sieć EURES we Francji organizuje Europejski Dzień Pracy on-line pod nazwą "New destinations for French skills"