Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Możliwość sprawdzenia obowiązkowego terminu wizyty u doradcy klienta.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na stronie internetowej PUP Katowice (zakładka "Usługi elektroniczne" lub zakładka "Dla bezrobotnych i poszukujących pracy" -> opcja "Sprawdź termin wizyty") jest możliwość sprawdzenia obowiązkowego terminu wizyty u doradcy klienta.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.2 RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie  ziałalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)” Działanie 7.2 RPO WSL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1. PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie  ziałalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (III)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór wniosków o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór ze środków „rezerwy” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosków o dofinansowanie (przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku  życia