Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i Pracodawcy w ramach posiadanego limitu środków na rok 2018.

Nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie wynagrodzenia osób bezrobotnych 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Nabór wniosków osób bezrobotnych o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór wniosków osób bezrobotnych o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia