Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

IV nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z KFS

IV nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w dniach 01-02.08.2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach przyznanego limitu  
na rok 2019.  

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (PO WER)

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV)”. Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - Działanie 7.2 RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza  nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
w ramach projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)”.   

"Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+”

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków pracodawców  o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu  „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+”