Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

III Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z KFS w dniach 30-31 maja 2019 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach przyznanego limitu na rok 2019.  

Koniec profilowania pomocy

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. sygn. akt K 53/16 ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 14 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1149), art. 34a ust. 3c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy straci moc obowiązującą najpóźniej z upływem 14 czerwca 2019r.

Projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych pn. „Od studenta do specjalisty”

Fundacja Sustinae organizuje projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych pn. „Od studenta do specjalisty- kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Absolwent".

Fundusze Pożyczkowe dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach oferuje Fundusze Pożyczkowe przeznaczone na finansowanie celów inwestycyjno-obrotowych, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności gospodarczej.