Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zwrot kosztów przejazdu

Urząd może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub odbywania szkolenia.

Urząd może dokonywać zwrotu osobie niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy nie pozostającej w zatrudnieniu kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

Urząd może dokonywać zwrotu osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kosztu przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te osoba uprawniona została skierowana przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

Urząd może zwrócić osobie niepełnosprawnej bezrobotnej koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Urząd może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy w formie zwrotu, poniesionych przez osobę niepełnosprawną bezrobotną lub poszukującą pracy nie pozostającą w zatrudnieniu koszty przejazdu na egzamin, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Źródłem finansowania zwrotu kosztów przejazdu jest Fundusz Pracy – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Strona dodana przez: Jordan Barański (2012-09-20 13:48:22)
Zredagowana przez: inf (2014-06-18 11:32:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/zwrot-kosztow-przejazdu/304