Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zwolnienia grupowe

ZWOLNIENIA GRUPOWE

 

Przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - stosują pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni – zwolnienia obejmuje co najmniej:

- 10 pracowników, przy zatrudnieniu mniej niż 100 pracowników

-10% pracowników, przy zatrudnieniu co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników

- 30 pracowników, przy zatrudnieniu co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Pracodawca jest zobowiązany skonsultować przeprowadzenie zwolnienia grupowego z organizacjami związkowymi działającymi na terenie zakładu.

Pracodawca zawiadamia organizacje związków zawodowych na piśmie, które powinno zawierać:

- przyczyny zwolnienia

- ilość zatrudnionych pracowników i grupy zawodowe

- grupy zawodowe pracowników objętych zamiarem zwolnienia

- okres, w którym nastąpi zwolnienie

- kryteria doboru pracowników do zwolnienia

- kolejność dokonywania zwolnień

- sposób ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych przysługujących zwalnianym pracownikom.

Pracodawca przekazuje również w/w informacje z wyjątkiem informacji o świadczeniach pieniężnych/ na piśmie właściwemu, ze względu na siedzibę pracodawcy, powiatowemu urzędowi pracy.

Jeżeli u danego pracodawcy nie funkcjonują organizacje związkowe, uprawnienia tych organizacji przysługują przedstawicielom pracowników, wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

W terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty zawiadomienia – pracodawca i organizacje związkowe zawierają porozumienie.

Jeżeli porozumienie nie jest z różnych względów możliwe – pracodawca ustala zasady postępowania w sprawach zwolnień w regulaminie, uwzględniając w miarę możliwości propozycje organizacji związków zawodowych.

Pracodawca po zawarciu porozumienia zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dot. grupowego zwolnienia, w tym

- o liczbie zatrudnionych i przewidzianych do zwolnienia

- o okresie w ciągu, którego będzie dokonane zwolnienie.

Wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy w ramach grupowego może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu przez pracodawcę zawiadomienia powiatowego urzędu pracy.

Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia powiatowego urzędu pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Iwona Gadomska-Dysy (2013-03-05 14:49:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/zwolnienia-grupowe/100