Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zgłoszenie oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy zgłoszenie krajowej oferty pracy w danym powiatowym urzędzie pracy jest dokonywane przez pracodawcę krajowego. Obejmuje dane dotyczące:

1) pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, informacje czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą oferty pracy tymczasowej
2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, system wynagradzania, datę rozpoczęcia pracy, okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy,
3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości, szczególnego zainteresowania zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,
4) postępowania z ofertą pracy, w tym: okresu aktualności oferty, częstotliwości kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę, stwierdzenia, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwości upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwań dotyczących dodatkowego:
a) upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG, b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach.
Pracodawca zgłaszający krajową ofertę pracy składa oświadczenie dot. art.36 ust. 5 e pkt. ustawy o promocji o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm) określające, że w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jestem objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.
 
Pracodawco!
 
Jeżeli chcesz zgłosić ofertę pracy:
 
- wypełnij formularz krajowej oferty pracy i prześlij go mailem lub faxem:
 
            mail: ofertypracy@pup.katowice.pl
     lub          
            mail: caz@pup.katowice.pl
     lub
            Fax:  (32) 253-91-36

- zadzwoń pod numer: (32) 259-82-63, (32) 259-95-03 - wew. 314 lub 315 lub 302 lub 305

- odwiedź Nasz Urząd – Powiatowy Urząd Pracy, ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice, HALA OBSŁUGI PRACODAWCÓW, wysoki parter strona lewa.
 
- NOWOŚĆ: Ofertę pracy można również zgłosić poprzez nowy interaktywny formularz internetowy dostępny
  pod adresem:  https://www.praca.gov.pl
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2019-01-16 14:36:29)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Krajowa Oferta Pracy (.pdf 106.21kB) 2018-10-04 106.21kB Plik: Krajowa Oferta Pracy.pdf (106.21kB)POBIERZ
Dokument Krajowa Oferta Pracy (.doc 56.5kB) 2018-10-04 56.5kB Plik: Krajowa Oferta Pracy.doc (56.5kB)POBIERZ
Dokument odt Krajowa Oferta Pracy (.odt 28.12kB) 2018-10-04 28.12kB Plik: Krajowa Oferta Pracy.odt (28.12kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/zgloszenie-oferty-pracy/77