Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy

Uchwała Nr 1

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 15.05.2019 r.

 

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.GC.0718-2/2019
z dnia 29.04.2019 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować Regulamin posiedzeń i podejmowania uchwał przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Katowicach.

 

 

Przewodnicząca

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

 Sylwia Delikat

 


 

 

 

Uchwała Nr 2

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 15.05.2019 r.

 

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.5130-6.1/2019
z dnia 30.04.2019 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie zadań fakultatywnych w wysokości ……… zgodnie z decyzją MRPiPS z dnia 09.04.2019 r. nr DF.I.4021.12.3.2019.AŁ określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rady Ministrów  z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1294).

 

 

 

Przewodnicząca

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

 Sylwia Delikat

 


 

 

Uchwała Nr 3

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 15.05.2019 r.

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.GC.5353-2.1/2019
z dnia 29.04.2019 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

- pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń Pana ............., Pani ...............,

 

Przewodnicząca

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

Sylwia Delikat

 

 


 

 

Uchwała Nr 4

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 15.05.2019 r.

 

w sprawie wniosku

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących w Katowicach

z dnia 04.03.2019 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w przedmiocie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie Technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

 

 

 

Przewodnicząca

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

Sylwia Delikat


 

Uchwała Nr 1

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 18.01.2018 r.

 

 

w sprawie wniosku

Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach

z dnia 05.12.2017 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować wniosek Zespołu Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach w przedmiocie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie magazynier - logistyk.

 

 

 

 

 

                                              

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

Grzegorz Kierot


 

Uchwała Nr 2

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 18.01.2018 r.

 

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-2/2018
z dnia 09.01.2018 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1294).

 

 

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 Grzegorz Kierot


 

Uchwała Nr 3

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 18.01.2018 r.

 

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.5130-1/2018
z dnia 09.01.2018 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r.
w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań  określonych  w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1294).

 

 

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

                                                                                                                             Grzegorz Kierot


 

Uchwała Nr 4

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 18.01.2018 r.

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.Pz.BK.0718-1/2018
z dnia 09.01.2018 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować podział środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018 na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

 

 

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 Grzegorz Kierot


 

Uchwała Nr 5

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 18.01.2018 r.

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.P.MO.0718-1/2018
z dnia 10.01.2018 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować plan szkoleń na rok 2018.

 

 

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

Grzegorz Kierot


 

Uchwała Nr 1

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 08.11.2017 r.

 

 

w sprawie wniosku

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

z dnia 25.09.2017 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w przedmiocie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej.

 

 

 

 

                                              

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

Grzegorz Kierot


 

Uchwała Nr 2

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 08.11.2017 r.

 

w sprawie wniosku

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

z dnia 25.09.2017 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w przedmiocie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik informatyk.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

 Grzegorz Kierot


 

 

Uchwała Nr 3

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 08.11.2017 r.

 

w sprawie wniosku

Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach

z dnia 25.10.2017 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować wniosek Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach w przedmiocie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie magazynier - logistyk.

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

                                                              Grzegorz Kierot


 

 

Uchwała Nr 4

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 08.11.2017 r.

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-14/2017
z dnia 27.10.2017 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1294).

 

 

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

 Grzegorz Kierot

 


 

 

Uchwała Nr 5

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 08.11.2017 r.

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.5130-25/2017
z dnia 06.11.2017 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań  określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1294).

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

Grzegorz Kierot


 

 

Uchwała Nr 6

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 08.11.2017 r.

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.GC.5353-6/2017
z dnia 26.10.2017 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

- pozytywnie zaopiniować wnioski w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń: Pana .............................. oraz Pana .........................;

- negatywnie zaopiniować wnioski w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń: Pana ..............................

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

Grzegorz Kierot

 


 

Uchwała Nr 2

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 20.09.2017 r.

 

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-12/2017
z dnia 12.09.2017 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1294).

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

 Grzegorz Kierot


 

Uchwała Nr 1

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 20.09.2017 r.

 

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.5130-20/2017
z dnia 13.09.2017 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję dokonania przesunięć:

 

1)

pomiędzy wydatkami na zadaniach w paragrafie 6120 w łącznej kwocie 20 627 zł. Z wydatku na zadaniu „Wdrożenie logowania za pomocą kart inteligentnych wraz z niezbędnymi urządzeniami i oprogramowaniem-karty, czytniki” przesuwa się środki w kwocie 10 627 zł na zadania :

- „Zakup serwera typu NAS do przechowywania kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych” - kwota 550,00 zł,

- „ Zakup monitora LG4” -  kwota 3 570,00 zł,

- „ Zakup wyświetlacza kolejkowego” – kwota  6 507,00 zł.

 

2)

z wydatku w paragrafie 6120 z zadania „Wdrożenie logowania za pomocą kart inteligentnych wraz z niezbędnymi urządzeniami i oprogramowaniem-karty, czytniki” przesuwa się środki w kwocie 10 000 zł na paragraf 4300 na zadanie : „Wykonanie aktualizacji, migracji bazy danych i plików w systemie Syriusz”.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

 Grzegorz Kierot


 

Uchwała Nr 1

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 25.07.2017 r.

 

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.5130-15/2017
z dnia 19.07.2017 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję dokonania przesunięcia środków w kwocie 168 000 zł z paragrafu 6120 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych” na paragraf 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”, przyznanych na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2010 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2014 poz. 1294).

 

 

 

 

Przewodnicząca

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

 Sylwia Delikat


 

Uchwała Nr 2

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 29.06.2017r.

 

 

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy
w Katowicach nr O.KS.5353-5/2017 z dnia 21.06.2017r.

 

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach.

 

postanawia

 

  • pozytywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach Pani ……  oraz Pani ……...

 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego
Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

Grzegorz Kierot

 


 

Uchwała Nr 1

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 29.06.2017r.

  

w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy
w Katowicach nr P.I.JJ.0718-10/2017 z dnia 21.06.2017r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach.

 

postanawia

 

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2017r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2014r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. 2014 r. poz. 1294).

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego
Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

Grzegorz Kierot


 

Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 14.10.2016 r.  w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.MJ.5353-6-10/2016 z dnia 11.10.2016 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia Pana XXX.

 


 

Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 14.10.2016 r.  w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.MJ.5353-6/2016 z dnia 30.09.2016 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

- pozytywnie zaopiniować wnioski w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń: Pani XXX, Pana XXX, Pana XXX, Pana XXX, Pana XXX, Pana XXX, Pani XXX, Pani XXX, Pani XXX, Pana XXX oraz Pani XXX,

- negatywnie zaopiniować wnioski w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń: Pani XXX, Pani XXX oraz Pana XXX.

 


 

Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 14.10.2016 r.  w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.5130-5/2016 z dnia 27.09.2016 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie zadań fakultatywnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1294), zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.03.2016 r. nr DF -I.4021.12.4.2016.JW.

 


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 14.10.2016 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-13/2016 z dnia 23.09.2016 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1294).


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 14.10.2016 r.  w sprawie wniosków Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach z dnia 29.09.2016 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

oddalić wnioski Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach w przedmiocie uruchomienia nowych kierunków kształcenia w zawodach technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik gazownictwa oraz technik lotniskowych służb operacyjnych.


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 29.06.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.ML.5353-7/2015 z dnia 23.06.2015r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

- pozytywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach Pana ........, Pani ........ i Pani .........


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 29.06.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-11/2015 z dnia  23.06.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2015r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U.2014 r., poz. 1294).


 

Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 15.05.2015 r. w sprawie wniosków Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.MS.5353-4/2015 z dnia 27.04.2015r., O.ML.5353-5/2015 z dnia 04.05.2015r. i O.ML.5353-6/2015 z dnia 12.05.2015r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

- pozytywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach Pani ........, Pani ........, Pana ........ oraz Pana ........

 

- negatywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach Pani ........, Pani ........ oraz Pana .........


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 15.05.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.3012-17/2015 z dnia 07.05.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją MPiPS z dnia 30.03.2015 r. nr DF-I.4021.12.5.2015.JW.


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 15.05.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-10/2015 z dnia  29.04.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2015r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U.2014 r., poz. 1294).


 

Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.ML.5353-3/2015 z dnia 24.03.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

- pozytywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach ........

 

- negatywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach ........


 

Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.3012-12/2015 z dnia 26.03.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją MPiPS z dnia 29.12.2014 r. nr DF-I-4021-a-12-1-JW/14.


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-8/2015 z dnia  25.03.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować  opracowany Program Aktywizacja i Integracja.


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-9/2015 z dnia  25.03.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U.2014 r., poz. 1294).


 

Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.02.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.Pz.BK.0718-2/2015 z dnia  26.02.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2015 na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zgodnie z art. 69 a ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015r., poz. 149) przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.02.2015 r.


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.02.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.ML.5353-2/2015 z dnia 24.02.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

- negatywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach ........


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.02.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-7/2015 z dnia  26.02.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U.2014 r., poz. 1294).


 

Uchwała Nr 7 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.Pz.BK.0718-1/2015 z dnia  28.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować  plan szkoleń na rok 2015 dla zarejestrowanych bezrobotnych.


 

Uchwała Nr 6 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.P.MO.0718-1/2015 z dnia  22.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować "Regulamin  określający warunki kierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym, grupowym lub w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej".


 

Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-6/2015 z dnia  22.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować"Regulamin określający warunki refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobą zależną" .


 

Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-5/2015 z dnia  22.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować "Regulamin określający warunki zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania".


 

Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-4/2015 z dnia  22.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować "Regulamin w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej".


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-3/2015 z dnia  22.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować "Regulamin określający warunki odbywania staży u organziatora" .


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-2/2015 z dnia  21.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

 postanawia

 

pozytywnie zaopiniować wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto w roku 2014 umowy o organizację prac interwencyjnych, organizację robót publicznych, organizację stażu u organizatora, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


 

Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.ML.5353-1/2015 z dnia 08.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

- pozytywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach ..........

 

- negatywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach ..........


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.3012-1/2015 z dnia 07.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją MPiPS z dnia 29.12.2014 r. nr DF-I-4021-a-12-2-JW/14.


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-1/2015 z dnia  08.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U.2014 r., poz. 1294).

Uchwała Nr 1

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 14.10.2016 r.

 

 

w sprawie wniosków Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach z dnia 29.09.2016 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

 

postanawia

 

oddalić wnioski Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach w przedmiocie uruchomienia nowych kierunków kształcenia w zawodach technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik gazownictwa oraz technik lotniskowych służb operacyjnych.

 

 

 

 

Przewodnicząca

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

 Sylwia Delikat

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdExceptio

Strona dodana przez: inf (2015-06-01 13:23:11)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2019-05-21 08:36:32)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/uchwaly-powiatowej-rady-rynku-pracy/341