Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
Statystyki graficzne BSI2011

Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy

Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 14.10.2016 r.  w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.MJ.5353-6-10/2016 z dnia 11.10.2016 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia Pana XXX.

 


 

Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 14.10.2016 r.  w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.MJ.5353-6/2016 z dnia 30.09.2016 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

- pozytywnie zaopiniować wnioski w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń: Pani XXX, Pana XXX, Pana XXX, Pana XXX, Pana XXX, Pana XXX, Pani XXX, Pani XXX, Pani XXX, Pana XXX oraz Pani XXX,

- negatywnie zaopiniować wnioski w sprawie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń: Pani XXX, Pani XXX oraz Pana XXX.

 


 

Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 14.10.2016 r.  w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.5130-5/2016 z dnia 27.09.2016 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie zadań fakultatywnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1294), zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31.03.2016 r. nr DF -I.4021.12.4.2016.JW.

 


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 14.10.2016 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-13/2016 z dnia 23.09.2016 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1294).


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 14.10.2016 r.  w sprawie wniosków Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach z dnia 29.09.2016 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

postanawia

 

oddalić wnioski Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach w przedmiocie uruchomienia nowych kierunków kształcenia w zawodach technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik gazownictwa oraz technik lotniskowych służb operacyjnych.


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 29.06.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.ML.5353-7/2015 z dnia 23.06.2015r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

- pozytywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach Pana ........, Pani ........ i Pani .........


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 29.06.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-11/2015 z dnia  23.06.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2015r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U.2014 r., poz. 1294).


 

Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 15.05.2015 r. w sprawie wniosków Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.MS.5353-4/2015 z dnia 27.04.2015r., O.ML.5353-5/2015 z dnia 04.05.2015r. i O.ML.5353-6/2015 z dnia 12.05.2015r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

- pozytywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach Pani ........, Pani ........, Pana ........ oraz Pana ........

 

- negatywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach Pani ........, Pani ........ oraz Pana .........


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 15.05.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.3012-17/2015 z dnia 07.05.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją MPiPS z dnia 30.03.2015 r. nr DF-I.4021.12.5.2015.JW.


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 15.05.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-10/2015 z dnia  29.04.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2015r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U.2014 r., poz. 1294).


 

Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.ML.5353-3/2015 z dnia 24.03.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

- pozytywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach ........

 

- negatywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach ........


 

Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.3012-12/2015 z dnia 26.03.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją MPiPS z dnia 29.12.2014 r. nr DF-I-4021-a-12-1-JW/14.


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-8/2015 z dnia  25.03.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować  opracowany Program Aktywizacja i Integracja.


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.03.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-9/2015 z dnia  25.03.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U.2014 r., poz. 1294).


 

Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.02.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.Pz.BK.0718-2/2015 z dnia  26.02.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2015 na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zgodnie z art. 69 a ust. 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015r., poz. 149) przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.02.2015 r.


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.02.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.ML.5353-2/2015 z dnia 24.02.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

- negatywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach ........


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 27.02.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-7/2015 z dnia  26.02.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U.2014 r., poz. 1294).


 

Uchwała Nr 7 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.Pz.BK.0718-1/2015 z dnia  28.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować  plan szkoleń na rok 2015 dla zarejestrowanych bezrobotnych.


 

Uchwała Nr 6 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.P.MO.0718-1/2015 z dnia  22.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować "Regulamin  określający warunki kierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym, grupowym lub w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej".


 

Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-6/2015 z dnia  22.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować"Regulamin określający warunki refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobą zależną" .


 

Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-5/2015 z dnia  22.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować "Regulamin określający warunki zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania".


 

Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-4/2015 z dnia  22.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować "Regulamin w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej".


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-3/2015 z dnia  22.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować "Regulamin określający warunki odbywania staży u organziatora" .


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-2/2015 z dnia  21.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

 postanawia

 

pozytywnie zaopiniować wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto w roku 2014 umowy o organizację prac interwencyjnych, organizację robót publicznych, organizację stażu u organizatora, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


 

Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.ML.5353-1/2015 z dnia 08.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

- pozytywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach ..........

 

- negatywnie zaopiniować umorzenie zadłużenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach ..........


 

Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.MC.3012-1/2015 z dnia 07.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją MPiPS z dnia 29.12.2014 r. nr DF-I-4021-a-12-2-JW/14.


 

Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 12.01.2015 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.0718-1/2015 z dnia  08.01.2015 r.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

 

postanawia

 

pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U.2014 r., poz. 1294).

Uchwała Nr 1

Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dnia 14.10.2016 r.

 

 

w sprawie wniosków Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach z dnia 29.09.2016 r.

 

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie rad rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Katowicach

 

 

postanawia

 

oddalić wnioski Technikum nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach w przedmiocie uruchomienia nowych kierunków kształcenia w zawodach technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik gazownictwa oraz technik lotniskowych służb operacyjnych.

 

 

 

 

Przewodnicząca

Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

 

 Sylwia Delikat

Strona dodana przez: Ireneusz Kęsiak (2015-06-01 13:23:11)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2016-10-27 09:34:59)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/uchwaly-powiatowej-rady-rynku-pracy/341