Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/strona/szkolenie-z-zakresu-umiejetnosci-poszukiwania-pracy-pn-szukam-pracy-/286

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy"

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które:

 

Realizowane jest w formie 3-tygodniowych warsztatów szkoleniowych (łącznie 80 godzin) i składa się z 2 części:

1 – część - 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych w formie warsztatów, w podziale na odrębne sesje tematyczne, realizowane przez 10 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy,

2 – część – 80 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy. Ćwiczenia praktyczne realizowane w ciągu 5 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Szkolenie prowadzone jest w grupach składających się z co najmniej 8 osób i nie więcej niż 16 osób.

 

Na zakończenie szkolenia, uczestnicy otrzymują zaświad-czenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Powiatowy Urząd Pracy, dla osób których obecność na zajęciach w każdej części szkolenia, była nie niższa niż 80 % liczby godzin określonych programem szkolenia.

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

 

 1. Pierwszy dzień szkolenia: powitanie oraz poznanie się lidera i uczestników, oczekiwania uczestników i zawarcie kontraktu, program szkolenia i specyfika pracy warsztatowej.
 2. Metody nauki stosowane podczas szkolenia.
 3. Reakcje w trudnych sytuacjach.
 4. Kompetencje i predyspozycje zawodowe.
 5. Bariery na drodze do zatrudnienia.
 6. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania pracy.
 7. Analiza rynku pracy.
 8. Formy zatrudnienia.
 9. Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne.
 10. Sztuka mówienia i prezentacji.
 11. Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy.
 12. Oferty na rynku pracy.
 13. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą.
 14. Rozmowa kwalifikacyjna.
 15. Edukacja dla rynku pracy.
 16. Plan poszukiwania pracy.
 17. Podjęcie zatrudnienia.
 18. Aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników szkolenia, zielenie się własnymi doświadczeniami, oraz wzajemna pomoc i wsparcie podczas poszukiwania pracy.
 19. Zakończenie szkolenia.

Szkolenie pn. „SZUKAM PRACY” realizowane jest w oparciu o Program szkolenia w klubie pracy wydanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2009 r.