Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/strona/status-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/27

Status bezrobotnego i poszukującego pracy

Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy należy dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Jeśli osoba nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do Urzędu Pracy, na obszarze którego przebywa i składa tam oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym Urzędzie Pracy.