Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

WYMAGANE DOKUMENTY DO REJESTRACJI:

  • dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument tożsamości (paszport);

  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia ukończenia kursu lub szkolenia (w oryginale i kserokopii);

  • świadectwa pracy (w oryginale i kserokopii),

  • umowy zlecenie lub zaświadczenie potwierdzające okres ich wykonywania, z informacją, jaka była podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca (w oryginale i kserokopii);

  • umowy o dzieło lub zaświadczenie potwierdzające okres ich wykonywania (w oryginale i kserokopii);

  • osoby, które są właścicielami samoistnymi lub zależnymi użytków rolnych dodatkowo powinny dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Miasta, Gminny lub inne dokumenty, potwierdzające powierzchnię tych użytków podaną w ha/ przeliczeniowych;

  • osoba niepełnosprawna oprócz powyższych dokumentów przedkłada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Gdy osoba była już zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega na uzupełnieniu lub zmianie danych w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. W tym celu do rejestracji należy przedłożyć tylko te dokumenty, które nie były przedkładane przy wcześniejszej rejestracji.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Adam Adamczyk (2017-09-25 08:54:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/rejestracja-osob-nie-korzystajacych-z-uslugi-internetowej/40