Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Prawa poszukujących pracy

Osoba poszukująca pracy ma prawo do:

 

1. Korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy i pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy,

2. Korzystania z poradnictwa zawodowego.

 

Po spełnieniu ustawowych przesłanek osoba poszukująca pracy może:

 

1. zostać skierowana do wykonywania prac interwencyjnych, odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych (dotyczy poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu),

2. uzyskać sfinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych (dotyczy poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu),

3.uzyskać zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych oraz z tytułu podjęcia pracy w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy (dotyczy poszukujących pracy niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu),

4. uzyskać sfinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych (dotyczy poszukujących pracy będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Adam Adamczyk (2014-06-25 14:21:39)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/prawa-poszukujacych-pracy/44